Welkom!

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Romeinen 10:9

Over ons

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is en dat de mens slechts gered kan worden door geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die in de wereld is gekomen om zondaren te behouden.

Grace Foundation stelt zich o.a. ten doel het ondersteunen van de evangelie-verkondiging in de meest brede zin van het woord, opdat nog velen zich zullen bekeren en Jezus Christus aannemen als Heiland en Heere. We willen ernstig rekening houden met hetgeen Hij Zelf gezegd heeft: 'Zie Ik kom spoedig'.