Welkom!

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Romeinen 10:9

Contact

Bezoekadres:
Stichting Grace Foundation
Linge 74
3904NC Veenendaal

Postadres:
Stichting Grace Foundation
Linge 74
3904NC Veenendaal

tel. 0318-527416
i. www.gracefoundation.nl
e. info@gracefoundation.nl

Bankrekening: NL11RABO0150824963
KvK-inschrijfnummer: 30266163